top

דף הבית - מידע כללי על החוג

 ייחודו של החוג לאמנות באוניברסיטת חיפה הוא בשילוב לימודי אמנות (מעשי ותיאוריה) עם חוג נוסף ממגוון חוגי האוניברסיטה, חיבור מסוג זה הוא ייחודי בארץ ומאפשר לימודים מקבילים בשני כיווני התמחות.
החוג לאמנות יצירה מקיים סדנאות עבודה ולימוד בכל תחומי העשייה העכשווית (ציור פיסול רישום צילום וידאו מחשבים הדפס קרמיקה איור מייצג ומייצב) עם אמנים-מורים מן השורה הראשונה בארץ.הלימודים בחוג לאמנות יצירה, נועדו להקנות מיומנויות, מושגי יסוד ועקרונות חשיבה לאדם העוסק ביצירה האמנותית. השילוב בין עבודה מעשית בסדנאות לבין לימוד תיאורטי של שיעורים במדור לתולדות האמנות, מאפשר לתלמיד לפתח יכולות עשייה יחד עם פיתוח הבנה היסטורית וניתוח ביקורתי של עבודות אמנות.
במהלך העבודה המעשית מתנסים התלמידים בתהליך היצירתי, מתמודדים עם הבעיות שבפניהן עומד אמן יוצר ורוכשים כלים ושיטות עבודה שישמשו אותם ביצירתם האמנותית בתקופת הלימודים ולאחריה וכל זאת תוך יחסים קרובים ובלתי אמצעיים בין המורים לתלמידים.
אוניברסיטת חיפה הינה האוניברסיטה היחידה בישראל המעניקה תואר BA באמנות (בהשוואה למכללות ובתי ספר אחרים לאמנות, המעניקות את התארים B.F.A או B.E.D), והמשך לימודים לתואר שני באמנות M.F.A או .M.A בתולדות האמנות.
בקמפוס האוניברסיטה קיימות  גלריות לאמנות, הגלריה הלימודית- במשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, גלרית "במעבר" - בבניין הראשי קומה 2 ליד בנק הפועלים,  מוזיאון הכט (לארכיאולוגיה ולאמנות) וספריה לאמנות עשירה במיוחד. 
OmanutV09012018
 
 

מבזקים


מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם

סדרת מפגשים עם מרצי החוג לאמנות בהם יציגו את עצמם ואת עבודותיהם
הכניסה חופשית
9.11.17 - פרופ' שרון פוליאקין
23.11.17 - פרופ' פיליפ רנצר, גב' ליהי חן

הכניסה לכל ההרצאות חופשית


מפגש מס' 2 בסדרה: מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם: פרופ' פיליפ רנצר

פרופ' פיליפ רנצר, יציג את עבודותיו במסגרת סדרת ההרצאות "מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם", יום חמישי, 23.11.17, בשעה 10:15, כיתה 206

הכניסה לכל ההרצאות חופשית

למידע מפורט


מפגש מס' 3 בסדרה: מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם: גב' ליהי חן

גב' ליהי חן, תציג את עבודותיה מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם", יום חמישי, 23.11.17, בשעה 14:15, כיתה 019

הכניסה לכל ההרצאות חופשית


ברכות למר מתן בן כנען

בית הספר לאמנויות / החוג לאמנות
גאים לברך את מר מתן בן כנען, בוגר תכנית התואר השני (מחזור 7), על זכייתו בפרס שיף לשנת 2017
יישר כֹּח

למידע על הזכייה


תכנית חדשה: "השנה הנוספת" - לימודי המשך בחוג לאמנות יצירה

לימודי אמנות ייחודיים,שישלימו את המהלך המקצועי שהחלו הסטודנטים בלימודי התואר הראשון מהווים מעבר משלים לפעילות אמנותית עצמאית.

למידע מפורט


מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם

סדרת מפגשים עם מרצי החוג לאמנות בהם יציגו את עצמם ואת עבודותיהם
הכניסה חופשית
9.11.17 - פרופ' שרון פוליאקין
23.11.17 - פרופ' פיליפ רנצר, גב' ליהי חן

הכניסה לכל ההרצאות חופשית


מפגש מס' 2 בסדרה: מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם: פרופ' פיליפ רנצר

פרופ' פיליפ רנצר, יציג את עבודותיו במסגרת סדרת ההרצאות "מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם", יום חמישי, 23.11.17, בשעה 10:15, כיתה 206

הכניסה לכל ההרצאות חופשית

למידע מפורט


מפגש מס' 3 בסדרה: מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם: גב' ליהי חן

גב' ליהי חן, תציג את עבודותיה מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם", יום חמישי, 23.11.17, בשעה 14:15, כיתה 019

הכניסה לכל ההרצאות חופשית


ברכות למר מתן בן כנען

בית הספר לאמנויות / החוג לאמנות
גאים לברך את מר מתן בן כנען, בוגר תכנית התואר השני (מחזור 7), על זכייתו בפרס שיף לשנת 2017
יישר כֹּח

למידע על הזכייה


תכנית חדשה: "השנה הנוספת" - לימודי המשך בחוג לאמנות יצירה

לימודי אמנות ייחודיים,שישלימו את המהלך המקצועי שהחלו הסטודנטים בלימודי התואר הראשון מהווים מעבר משלים לפעילות אמנותית עצמאית.

למידע מפורט


מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם

סדרת מפגשים עם מרצי החוג לאמנות בהם יציגו את עצמם ואת עבודותיהם
הכניסה חופשית
9.11.17 - פרופ' שרון פוליאקין
23.11.17 - פרופ' פיליפ רנצר, גב' ליהי חן

הכניסה לכל ההרצאות חופשית


מפגש מס' 2 בסדרה: מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם: פרופ' פיליפ רנצר

פרופ' פיליפ רנצר, יציג את עבודותיו במסגרת סדרת ההרצאות "מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם", יום חמישי, 23.11.17, בשעה 10:15, כיתה 206

הכניסה לכל ההרצאות חופשית

למידע מפורט


מפגש מס' 3 בסדרה: מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם: גב' ליהי חן

גב' ליהי חן, תציג את עבודותיה מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם", יום חמישי, 23.11.17, בשעה 14:15, כיתה 019

הכניסה לכל ההרצאות חופשית


ברכות למר מתן בן כנען

בית הספר לאמנויות / החוג לאמנות
גאים לברך את מר מתן בן כנען, בוגר תכנית התואר השני (מחזור 7), על זכייתו בפרס שיף לשנת 2017
יישר כֹּח

למידע על הזכייה


תכנית חדשה: "השנה הנוספת" - לימודי המשך בחוג לאמנות יצירה

לימודי אמנות ייחודיים,שישלימו את המהלך המקצועי שהחלו הסטודנטים בלימודי התואר הראשון מהווים מעבר משלים לפעילות אמנותית עצמאית.

למידע מפורט


מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם

סדרת מפגשים עם מרצי החוג לאמנות בהם יציגו את עצמם ואת עבודותיהם
הכניסה חופשית
9.11.17 - פרופ' שרון פוליאקין
23.11.17 - פרופ' פיליפ רנצר, גב' ליהי חן

הכניסה לכל ההרצאות חופשית


מפגש מס' 2 בסדרה: מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם: פרופ' פיליפ רנצר

פרופ' פיליפ רנצר, יציג את עבודותיו במסגרת סדרת ההרצאות "מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם", יום חמישי, 23.11.17, בשעה 10:15, כיתה 206

הכניסה לכל ההרצאות חופשית

למידע מפורט


מפגש מס' 3 בסדרה: מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם: גב' ליהי חן

גב' ליהי חן, תציג את עבודותיה מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם", יום חמישי, 23.11.17, בשעה 14:15, כיתה 019

הכניסה לכל ההרצאות חופשית


ברכות למר מתן בן כנען

בית הספר לאמנויות / החוג לאמנות
גאים לברך את מר מתן בן כנען, בוגר תכנית התואר השני (מחזור 7), על זכייתו בפרס שיף לשנת 2017
יישר כֹּח

למידע על הזכייה


תכנית חדשה: "השנה הנוספת" - לימודי המשך בחוג לאמנות יצירה

לימודי אמנות ייחודיים,שישלימו את המהלך המקצועי שהחלו הסטודנטים בלימודי התואר הראשון מהווים מעבר משלים לפעילות אמנותית עצמאית.

למידע מפורט


מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם

סדרת מפגשים עם מרצי החוג לאמנות בהם יציגו את עצמם ואת עבודותיהם
הכניסה חופשית
9.11.17 - פרופ' שרון פוליאקין
23.11.17 - פרופ' פיליפ רנצר, גב' ליהי חן

הכניסה לכל ההרצאות חופשית


מפגש מס' 2 בסדרה: מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם: פרופ' פיליפ רנצר

פרופ' פיליפ רנצר, יציג את עבודותיו במסגרת סדרת ההרצאות "מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם", יום חמישי, 23.11.17, בשעה 10:15, כיתה 206

הכניסה לכל ההרצאות חופשית

למידע מפורט


מפגש מס' 3 בסדרה: מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם: גב' ליהי חן

גב' ליהי חן, תציג את עבודותיה מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם", יום חמישי, 23.11.17, בשעה 14:15, כיתה 019

הכניסה לכל ההרצאות חופשית


ברכות למר מתן בן כנען

בית הספר לאמנויות / החוג לאמנות
גאים לברך את מר מתן בן כנען, בוגר תכנית התואר השני (מחזור 7), על זכייתו בפרס שיף לשנת 2017
יישר כֹּח

למידע על הזכייה


תכנית חדשה: "השנה הנוספת" - לימודי המשך בחוג לאמנות יצירה

לימודי אמנות ייחודיים,שישלימו את המהלך המקצועי שהחלו הסטודנטים בלימודי התואר הראשון מהווים מעבר משלים לפעילות אמנותית עצמאית.

למידע מפורט


מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם

סדרת מפגשים עם מרצי החוג לאמנות בהם יציגו את עצמם ואת עבודותיהם
הכניסה חופשית
9.11.17 - פרופ' שרון פוליאקין
23.11.17 - פרופ' פיליפ רנצר, גב' ליהי חן

הכניסה לכל ההרצאות חופשית


מפגש מס' 2 בסדרה: מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם: פרופ' פיליפ רנצר

פרופ' פיליפ רנצר, יציג את עבודותיו במסגרת סדרת ההרצאות "מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם", יום חמישי, 23.11.17, בשעה 10:15, כיתה 206

הכניסה לכל ההרצאות חופשית

למידע מפורט


מפגש מס' 3 בסדרה: מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם: גב' ליהי חן

גב' ליהי חן, תציג את עבודותיה מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם", יום חמישי, 23.11.17, בשעה 14:15, כיתה 019

הכניסה לכל ההרצאות חופשית


ברכות למר מתן בן כנען

בית הספר לאמנויות / החוג לאמנות
גאים לברך את מר מתן בן כנען, בוגר תכנית התואר השני (מחזור 7), על זכייתו בפרס שיף לשנת 2017
יישר כֹּח

למידע על הזכייה


תכנית חדשה: "השנה הנוספת" - לימודי המשך בחוג לאמנות יצירה

לימודי אמנות ייחודיים,שישלימו את המהלך המקצועי שהחלו הסטודנטים בלימודי התואר הראשון מהווים מעבר משלים לפעילות אמנותית עצמאית.

למידע מפורט


מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם

סדרת מפגשים עם מרצי החוג לאמנות בהם יציגו את עצמם ואת עבודותיהם
הכניסה חופשית
9.11.17 - פרופ' שרון פוליאקין
23.11.17 - פרופ' פיליפ רנצר, גב' ליהי חן

הכניסה לכל ההרצאות חופשית


מפגש מס' 2 בסדרה: מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם: פרופ' פיליפ רנצר

פרופ' פיליפ רנצר, יציג את עבודותיו במסגרת סדרת ההרצאות "מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם", יום חמישי, 23.11.17, בשעה 10:15, כיתה 206

הכניסה לכל ההרצאות חופשית

למידע מפורט


מפגש מס' 3 בסדרה: מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם: גב' ליהי חן

גב' ליהי חן, תציג את עבודותיה מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם", יום חמישי, 23.11.17, בשעה 14:15, כיתה 019

הכניסה לכל ההרצאות חופשית


ברכות למר מתן בן כנען

בית הספר לאמנויות / החוג לאמנות
גאים לברך את מר מתן בן כנען, בוגר תכנית התואר השני (מחזור 7), על זכייתו בפרס שיף לשנת 2017
יישר כֹּח

למידע על הזכייה


תכנית חדשה: "השנה הנוספת" - לימודי המשך בחוג לאמנות יצירה

לימודי אמנות ייחודיים,שישלימו את המהלך המקצועי שהחלו הסטודנטים בלימודי התואר הראשון מהווים מעבר משלים לפעילות אמנותית עצמאית.

למידע מפורט


מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם

סדרת מפגשים עם מרצי החוג לאמנות בהם יציגו את עצמם ואת עבודותיהם
הכניסה חופשית
9.11.17 - פרופ' שרון פוליאקין
23.11.17 - פרופ' פיליפ רנצר, גב' ליהי חן

הכניסה לכל ההרצאות חופשית


מפגש מס' 2 בסדרה: מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם: פרופ' פיליפ רנצר

פרופ' פיליפ רנצר, יציג את עבודותיו במסגרת סדרת ההרצאות "מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם", יום חמישי, 23.11.17, בשעה 10:15, כיתה 206

הכניסה לכל ההרצאות חופשית

למידע מפורט


מפגש מס' 3 בסדרה: מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם: גב' ליהי חן

גב' ליהי חן, תציג את עבודותיה מורי החוג לאמנות מציגים עבודתם", יום חמישי, 23.11.17, בשעה 14:15, כיתה 019

הכניסה לכל ההרצאות חופשית


ברכות למר מתן בן כנען

בית הספר לאמנויות / החוג לאמנות
גאים לברך את מר מתן בן כנען, בוגר תכנית התואר השני (מחזור 7), על זכייתו בפרס שיף לשנת 2017
יישר כֹּח

למידע על הזכייה


תכנית חדשה: "השנה הנוספת" - לימודי המשך בחוג לאמנות יצירה

לימודי אמנות ייחודיים,שישלימו את המהלך המקצועי שהחלו הסטודנטים בלימודי התואר הראשון מהווים מעבר משלים לפעילות אמנותית עצמאית.

למידע מפורט