top

עמיתי הוראה

מר שי איגנץ עמית הוראה
מר אורן ארבל עמית הוראה 04-0000000 פנימי:0000
גב' טליה הופמן עמית הוראה
מר מיכאל חלאק עמית הוראה
גב' רותי סלע עמית הוראה
מר אסד עזי עמית הוראה 04-0000000 פנימי:0000
גב' אנה ים עמית הוראה 04-0000000 פנימי:0000
גב' ליהי חן עמית הוראה

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 4.2.21, בין
השעות 9:00-18:00.
.הנכם מוזמנים

לדף היום הפתוח