top

עמיתי הוראה

מר שי איגנץ עמית הוראה
מר מיכאל חלאק עמית הוראה
גב' טליה הופמן עמית הוראה
גב' ליהי חן עמית הוראה
גב' אנה ים עמית הוראה
גב' רותי סלע עמית הוראה
מר אסד עזי עמית הוראה
מר אורן ארבל עמית הוראה

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 20.02.20, בין
השעות 16:00-20:00.
.הנכם מוזמנים