top
גב' רות כהן
תפקיד:
אמריטוס - מרצה בכיר
כתובת:
שעות קבלה: בתיאום מראש קומה 00 חדר 0000 משכן לאמנויות ד"ר הכט
תחומי מחקר:
תפקיד:מורה לציור ורישום

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 20.02.20, בין
השעות 16:00-20:00.
.הנכם מוזמנים