top
תפקיד:
עמית הוראה
כתובת:
שעות קבלה: יום שני, בין השעות 14:00-15:00 בתיאום מראש
דואל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תחומי מחקר:
תפקיד: מורה לציור ורישום
תחומי מחקר:
במסגרת עבודת המוסמך במגמה לשימור התרבות החומרית אורן ארבל חוקר את תהליכי הייצור של פירטי בנייה מחרס בתקופה הרומאית בארץ ישראל, בדגש על ייצור צינורות ורעפי חרס עבור מחנה הקבע של הלגיון השישי בלגיו.
המחקר מתמקד בשחזור הידע המעשי (know how) הנדרש לתהליך הייצור וביחסי הגומלין בין תהליך הייצור ובין החברה שבקרבה הוא מתרחש.

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 20.02.20, בין
השעות 16:00-20:00.
.הנכם מוזמנים