top
תפקיד:
עמית הוראה
כתובת:
שעות קבלה: יום שני, בין השעות 14:00-15:00 בתיאום מראש _________________________________________________________________________________________________________
דואל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון:
04-0000000
נייד:
פנימי:0000
תחומי מחקר:
תפקיד: מרצה לקרמיקה
תחומי מחקר: 
1. אמן קראמי 
2
. חוקר שימור טכנולוגיות קראמיות וידע קראמי עתיק, המגמה לשימור מורשת התרבות החומרית, החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה


קורות חיים:

במסגרת עבודת המוסמך במגמה לשימור התרבות החומרית אורן ארבל חוקר את תהליכי הייצור של פירטי בנייה מחרס בתקופה הרומאית בארץ ישראל, בדגש על ייצור צינורות ורעפי חרס עבור מחנה הקבע של הלגיון השישי בלגיו
המחקר מתמקד בשחזור הידע המעשי (know how) הנדרש לתהליך הייצור וביחסי הגומלין בין תהליך הייצור ובין החברה שבקרבה הוא מתרחש.

מבחר פרסומים:

מבחר עבודות:
oren4746

מלגות ופרסים:

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 4.2.21, בין
השעות 9:00-18:00.
.הנכם מוזמנים

לדף היום הפתוח