top

תערוכה דיגיטלית: תערוכת עבודות הגמר של תלמידי שנה א', בקורס "יסודות הרישום הדיגיטלי", בהנחיית איה בן רון

לצפייה יש ללחוץ על התמונה

rishumdigitli


מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 4.2.21, בין
השעות 9:00-18:00.
.הנכם מוזמנים

לדף היום הפתוח