top

החוג לאמנות מארח את אמני "חורבה", תערוכת אמנים הפועלים בעיר התחתית בחיפה - 5-26.1.15

Hurva2015

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 20.02.20, בין
השעות 16:00-20:00.
.הנכם מוזמנים