top

החוג לאמנות באוניברסיטת חיפה מארח את התערוכה "הלקסיקון האופְקי - ההדפסים של אברהם אופֶק"24.11-29.12

ofek

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 4.2.21, בין
השעות 9:00-18:00.
.הנכם מוזמנים

לדף היום הפתוח