top

החוג לאמנות באוניברסיטת חיפה מארח את התערוכה "הלקסיקון האופְקי - ההדפסים של אברהם אופֶק"24.11-29.12

ofek

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 20.02.20, בין
השעות 16:00-20:00.
.הנכם מוזמנים