top
החוג לאמנות גאה לברך את  פרופ' יצחק (איצ'ה) גולומבק, על זכייתו בפרס רפפורט לשנת 2017 
מטעם מוזיאון תל אביב לאמנות
יישר כֹּח

מידע על הזכייה מתוך אתר ערב רב , Ynet

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 20.02.20, בין
השעות 16:00-20:00.
.הנכם מוזמנים