top

איש אינו יכול לשאת שני אבטיחים ביד אחת, ושלושה לא כל שכן

 

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 20.02.20, בין
השעות 16:00-20:00.
.הנכם מוזמנים