top

תערוכת בוגרים של תלמידי התואר השני תשפ"א 2021

 
 INV MFA 2021 M s


 

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 4.2.21, בין
השעות 9:00-18:00.
.הנכם מוזמנים

לדף היום הפתוח