top

שעות קבלה/השלמה/ציונים

 

00.00.2012- הודעה על /שיעורי השלמה/ לכלל הסטודנטים

לידיעתכם:
הודעה כללית על שיעורי השלמה לסטודנטים

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 4.2.21, בין
השעות 9:00-18:00.
.הנכם מוזמנים

לדף היום הפתוח