top

חברי סגל

מלגות ופרסים מרצים - 2006

 
 מרצים זוכי פרסים ומלגות- 2006
 שם הפרס  שם מרצה  תמונה
פרס שר המדע התרבות והספורט בתחום האמנות הפלסטית,  פרופ' יצחק (איצ'ה) גולומבק
itzhak golombek 
פרס "אנדי", פרס כהוקרה למסירותה של גב' אנדריאה ברונפמן לעידוד האמנויות בארץ גב' הדס רוזנברג ניר Hadas R Nir

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 4.2.21, בין
השעות 9:00-18:00.
.הנכם מוזמנים

לדף היום הפתוח