top

חברי סגל

מלגות ופרסים מרצים - 2014

 
 מרצים זוכי פרסים ומלגות- 2014
 שם הפרס  שם מרצה  תמונה
פרס שרת התרבות והספורט לאמנות הפלסטית, משרד התרבות והספורט  מר אסי משולם assi meshulam 
 פרס רפפורט לציור לאמן בכיר, לשנת 2014 מטעם מוזיאון תל אביב לאמנות  פרופ' עידו בראל  idobarel
פרס אילנה אלוביק בצלאל בתחום הפיסול לשנת 2014 פרופ' יצחק ( איצ'ה) גולומבק itzhak golombek

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 4.2.21, בין
השעות 9:00-18:00.
.הנכם מוזמנים

לדף היום הפתוח