top

חברי סגל

מלגות ופרסים מרצים - 2010

 
 מרצים זוכי פרסים ומלגות- 2010
 שם הפרס  שם מרצה  תמונה
פרס על מפעל חיים מטעם שרת התרבות והספורט
 פרופ' ציבי גבע 
tsibigeva 
 פרס רפפורט לאמן בכיר   פרופ' שרון פוליאקין  sharon poliakin
פרס האמן הצעיר, מטעם משרד החינוך והתרבות מר מיכאל חלאק  Michaelhalak.JPEG
פרס האמן הצעיר, מטעם משרד החינוך והתרבות גב' להיאי חן lihihen
פרס קרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות תל אביב, Special projects in art, Joshua Rabinovich foundation, Tel Aviv גב' איה בן רון aya ben ron
פרס עידוד היצירה מטעם שרת התרבות מר אסי משולם assi meshulam

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 4.2.21, בין
השעות 9:00-18:00.
.הנכם מוזמנים

לדף היום הפתוח