top

חברי סגל

מלגות ופרסים מרצים - 2008

 
 מרצים זוכי פרסים ומלגות- 2008
 שם הפרס  שם מרצה  תמונה
פרס שר המדע התרבות והספורט לאמנות פלסטית  גב' איה בן רון  aya ben ron

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 4.2.21, בין
השעות 9:00-18:00.
.הנכם מוזמנים

לדף היום הפתוח