top

חברי סגל

מלגות ופרסים מרצים - 2007

 
 מרצים זוכי פרסים ומלגות- 2007
 שם הפרס  שם מרצה  תמונה
 1. פרס שרת התרבות בתחום האמנות הפלסטית

 2. פרס ע"ש אוסקר הנדלר מטעם גלרית קיבוץ לוחמי הגטאות 
 פרופ' שרון פוליאקין  sharon poliakin
פרס "קרן מורשה לאמנים צעירים", מטעם מוזיאון תל אביב לאמנות גב' להיאי חן lihihen
פרס "קרן מורשה לאמנים צעירים", מטעם מוזיאון תל אביב לאמנות מר שי איגנץ shaignat

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 4.2.21, בין
השעות 9:00-18:00.
.הנכם מוזמנים

לדף היום הפתוח