top

קול קורא

הודעה על קול קורא לכלל הסטודנטים

בעמוד זה יתפרסמו קולות קוראים לכנסים, ימי עיון, תחרויות יוצרים וכו'

קול קורא לתחרות יוצרים במסגרת אירועי חבר הנאמנים תשע"ד

קול קורא לתלמידי החוג לאמנות לתואר ראשון ושני
השנה, במסגרת אירוע חבר הנאמנים השנתי (תשע"ד), יינתן דגש מיוחד לציון 30 שנות פעילות למוזיאון הכט.
הנהלת האוניברסיטה החליטה לקיים אירוע מיוחד בו ייקחו חלק סטודנטים מהחוג לאמנות אשר יגישו הצעות ליצירות 
שיוכנו בהשראת אוספי המוזיאון ויבחרו ע"י וועדה מקצועית מטעם החוג.
קרן הכט תעניק שלושה פרסים לעבודות מצטיינות 
פרס ראשון:       5,000 ש"ח 
פרס שני:           3,000 ש"ח 
פרס שלישי:       2,000 ש"ח
פרטים נוספים יפורסמו מאוחר יותר

מבזקים