faculty transparent

החוג לאמנות יצירה
אוניברסיטת חיפה

WhiteUnivLogo 1024x886 1

MFA

תואר שני באמנות
תפקיד:
עמית הוראה
כתובת:
שעות קבלה: יום שני, בין השעות 14:00-15:00
בתיאום מראש
_________________________________________________________________________________________________________
דואל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון:
04-0000000
נייד:
פנימי:0000
תחומי מחקר:
תפקיד: מרצה לקרמיקה
תחומי מחקר: 
1. אמן קראמי 
2
. חוקר שימור טכנולוגיות קראמיות וידע קראמי עתיק, המגמה לשימור מורשת התרבות החומרית, החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה


קורות חיים:

במסגרת עבודת המוסמך במגמה לשימור התרבות החומרית אורן ארבל חוקר את תהליכי הייצור של פירטי בנייה מחרס בתקופה הרומאית בארץ ישראל, בדגש על ייצור צינורות ורעפי חרס עבור מחנה הקבע של הלגיון השישי בלגיו
המחקר מתמקד בשחזור הידע המעשי (know how) הנדרש לתהליך הייצור וביחסי הגומלין בין תהליך הייצור ובין החברה שבקרבה הוא מתרחש.

מבחר פרסומים:

מבחר עבודות:
oren4746

מלגות ופרסים: