ראש החוג : פרופ' איה בן רון
משכן לאמנויות, חדר 305
שעות קבלה : בתיאום מראש
דוא"ל : ayabenron@gmail.com

מנהלנית חוגי אמ"ת (אמנות, מוסיקה ,תיאטרון): גב' רלי יוריסט
משכן לאמנויות, חדר  312
טל' : 04-8288484 (חיצוני), 58484 (פנימי)

מזכירת החוג :
גב' רויטל כהן
משכן לאמנויות, חדר  312
טל' : 04-8249231 (חיצוני), 53231 (פנימי)
דוא"ל: rcohen17@univ.haifa.ac.il


_____________________________________________________________________________
ממונה תפעול סדנאות ביה"ס לאמנויות : מר יואב זילברג
משכן לאומנויות, חדר 009
טל' : 04-8240372 (חיצוני), 52372 (פנימי)
פקס : 04-8249501
דוא"ל: yzilbarg@univ.haifa.ac.il

טכנאי בסדנת הוידיאו והצילום : שי דוידי
משכן לאומנויות, חדר 006
טל: 04-8249233 (חיצוני), 53233 (פנימי)
פקס : 04-8288523 (חיצוני), 58523 (פנימי)
דוא"ל :   sdavidi@univ.haifa.ac.il

אחראי סדנת פיסול   איציק כהן
משכן לאמנויות, חדר 001
טל: 04-8240732 (חיצוני), 52732 (פנימי)
פקס : 04-8288523 (חיצוני), 58523 (פנימי)
דוא"ל : icohen8@staff.haifa.ac.il

מנהלנית בית הספר לאמנויות: טל לנדסהוט
משכן לאמנויות, חדר 311
טל' : 04-8249242 (חיצוני), 53242 (פנימי)
פקס: 04-8249717
דוא"ל: tlandeshut@univ.haifa.ac.il

משרד הפקות:
אחראית הפקות : ורד לוינסון
משכן לאמנויות, חדר 309
טל:04-8240715 (חיצוני), 52715 (פנימי)
פקס : 04-8249714
דוא"ל : veredl@univ.haifa.ac.il


אחראית קשרי קהילה: מיכל פשטצקי גולן
משכן לאמנויות, חדר 309
טל 04-8288821 (חיצוני) , 58821 (פנימי)
דוא"ל : gmichal@univ.haifa.ac.il

חגית שילוני
משכן לאמנויות, חדר 309
טל:04-8288676 (חיצוני), 8676(פנימי)
פקס : 04-8249714
דוא"ל :   cshiloni@univ.haifa.ac.il

כתובת למשלוח דואר:
מזכירות החוג לאמנות - המשכן לאמנויות
שד' אבא חושי 199
אוניברסיטת חיפה
חיפה (3498838)