ראש החוג : מר אסי משולם
משכן לאמנויות, חדר 314
טלפון : 04-8249166(חיצוני), 3166 (פנימי)
שעות קבלה : בתיאום מראש
דוא"ל : assimeshullam@yahoo.com

עוזר מנהלי לראשי חוגי אמ"ת (אמנות, מוסיקה ,תיאטרון): טל לנדסהוט
משכן לאומנויות, חדר  312
טל' : 04-8249242 (חיצוני), 3242 (פנימי)
דוא"ל::  tlandeshut@univ.haifa.ac.il

מזכירת החוג : גב' רלי יוריסט
משכן לאומנויות, חדר  312
טל' : 04-8288484 (חיצוני), 8484, (פנימי)
דוא"ל: ryurist@univ.haifa.ac.il

מזכירת החוג: 
משכן לאומנויות, חדר  312
טל' : 04-8249321 (חיצוני), 3231, (פנימי)
דוא"ל: 
פקס : 04-8249717
דוא"ל:  a-m-t@univ.haifa.ac.il
שעות קבלה, ימים א' - ה', 10.00-13.00

רכז הסדנאות : מר יואב זילברג
משכן לאומנויות, חדר 009
טל' : 04-8240372 (חיצוני), 2372 (פנימי)
פקס : 04-8249501
דוא"ל: yzilbarg@univ.haifa.ac.il

טכנאי בסדנת הוידיאו והצילום : שי דוידי
משכן לאומנויות, חדר 006
טל: 04-8249233 (חיצוני), 3233 (פנימי)
פקס : 04-8288523 (חיצוני), 8523(פנימי)
דוא"ל :   sdavidi@univ.haifa.ac.il

מנהלן המשכן לאמנויות: מאירה רוטמן
משכן לאומנויות, חדר 311
טל:04-8249167 (חיצוני), 3167(פנימי)
פקס : 04-8249717
דוא"ל :   mrotman1@univ.haifa.ac.il

משרד הפקות:
מפיקה : ורד לוינסון
משכן לאומנויות, חדר 309
טל:04-8240715 (חיצוני), 2715(פנימי)
פקס : 04-8249714
דוא"ל : veredl@univ.haifa.ac.il

חגית שילוני
משכן לאומנויות, חדר 309
טל:04-8288676 (חיצוני), 8676(פנימי)
פקס : 04-8249714
דוא"ל :   cshiloni@univ.haifa.ac.il

כתובת למשלוח דואר:
מזכירות החוג לאמנות - המשכן לאמנויות
שד' אבא חושי 199
אוניברסיטת חיפה
חיפה (3498838)