תכנית הלימודים במסלול החד-חוגי (עם קורסי הקדם לטיפול באמצעות אמנויות): 
התכנית התקיימה עד לשנת הלימודים תשע"ט !!!
 
לסטודנטים שמתחילים לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ט  (2018/19)
 
שנה א' (דרג 1)  שש"ס בפועל נ"ז סה"כ
מאמנות יצירה (113)
יסודות הרישום והציור - (שנתי) 8 4 18 נ"ז
יסודות הפיסול והרישום - (שנתי) 8 4
יסודות הצילום - (שנתי) 8 4
יסודות המדיה - (סמסטריאלי)
יסודות המדיה- תרגול 
3
3
2
2
חובה עכשווית- שנה א' (סמסטריאלי) 2 2
מתולדות האמנות (111)
מבוא לאמנות מודרנית (111.1610) 4 6 נ"ז
מבוא לבחירה מבין: (עתיקה וקלאסית - 111.1210, ימיה"ב - 111.1010, רנסנס - 111.1410, אסלאם - 111.1710) 4
מביה"ס לאמנויות  
אוריינות אקדמית (מתוקשב) 2 2 2 נ"ז
שנה ב' (דרג 2) שש"ס בפועל נ"ז  סה"כ
מאמנות יצירה (113)  
20 נ"ז בסדנאות שנתיות, בדרג 2 40 20  22 נ"ז
חובה עכשווית- שנה ב' (סמסטריאלי) 2
מתולדות האמנות (111)
1 מבוא לבחירה (מבין אלו שלא נלמדו בדרג 1) 4 3 נ"ז
שנה ג' (דרג 3) שש"ס נ"ז  סה"כ
20 נ"ז בסדנאות שנתיות, בדרג 2 ו- 3 (לפחות 8 נ"ז מתוך ה- 20 חייבות להיות בדרג 3) 40 20  26 נ"ז
חובה עכשווית- שנה ג' (סמסטריאלי) 2
סדנת פרויקטים והנחיה אישית (תערוכה) + הגשת עבודה בכתב על הפרויקט 8
סה"כ באמנות ליצירה     77 נ"ז
לימודי מקבצים: ניתן להתחיל את לימודי המקבצים בשנה א' 
מקבץ בתולדות האמנות: ניתן ללמוד 3 שיעורים מתקדמים בתקופות שונות, במקום הסמינר במקבץ מס' 1, וזאת רק במידה והתלמיד כתב עבודה סמינריונית בכל אחד ממקבצים מס' 2 ו- 3.
  שש"ס בפועל נ"ז סה"כ
שיעור ותרגיל (דרישת קדם: מבוא באותה תקופה ותרגיל) 4 12/15 נ"ז
סמינר (דרישת קדם: ש"ת עם ציון) או 3 שיעורים מתקדמים 4/6 6/9 
מקבץ מס' 2- קורסי פסיכולוגיה 
 
  שש"ס בפועל נ"ז  סה"כ 
שיטות מחקר 2 18 נ"ז
תאוריות אישיות 2
מבוא לפסיכולוגיה 4
פסיכולוגיה התפתחותית 4
פסיכופתולוגיה 4
סטטיסטיקה 2
מקבץ מס' 3- קורסי חובת בחירה  שש"ס בפועל נ"ז סה"כ
סמינריון 4 10 נ"ז
מבחר קורסי דרך הרוח/נופעי ידע 6
קורסי ביה"ס לאמנות
מבחר קורסי ביה"ס לאמנויות 4 4 נ"ז 
סה"כ מקבצים     44 נ"ז

סה"כ לתואר

 

 

120 נ"ז

 
תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח (2017/18) ולפניה
תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ז (2016/17) ולפניה

תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ו (2015/16) ולפניה