DSCF0031
hedpes

חלל סדנת ההדפס הינו חלל מיוחד בבית הספר לאמנות. בחלל זה מתקיימות יחד דיסציפלינות וטכנולוגיות שתחילתן במאות קודמות והמשכן בפיתוחים עכשוויים בעולם הדפוס (כמו למשל דפוס דיגיטלי)
שילובם של הישן והחדש ברוח וברעיונות אמנותיים של הסטודנטים, מאפשר לייצר אמנות רעננה ועכשווית.

המיכשור, שדומה מבחינת הפונקציה שלו לזה שעבדו באמצעותו אולד מאסטרס כמו רמברנדט או דירר, וחלל העבודה, שמבחינת הפונקציות שהוא מכיל לא השתנה הרבה, מעניקים לסדנה יציבות ומשמעות היסטורית.
בסדנת ההדפס מעבר לעיסוק בשאלות אמנותיות ובטכניקה, ניתנים לסטודנטים ערכים הקשורים בסדר עבודה, במוסר עבודה ובכבוד לחלל העבודה.