131-3101 IMG.jpg
131-3106 IMG.jpg
131-3112 IMG.jpg

סדנת קרמיקה

הקרמיקה היא מדיום ביניים המקיים דיאלוג מתמשך עם ערכים ומגמות בתחומי עיצוב המוצר לצד דיאלוג פורה עם האמנות הפלסטית. נקודת המוצא ליצירה הקרמית הינה גוש אמורפי של חומר, בוץ, ולמרות זאת - המגמה שמאפיינת את הקרמיקה על חומריה ותחומי  היצירה שלה - חורגת בהרבה מאותו גוש ראשוני. מגוון רחב של חומרים מקצוות העולם מגיע לסנדאות האמן ולבתי הספר ומאפשר, באמצעות הדרכה ורכישת הבנה טכנולוגית, לייצר מטמורפוזות חדשות. בנוסף, העולם התעשייתי המפותח של ימינו מקצר תהליכים ומציג הזדמנויות חיבור לחומרים, שיטות ומכשור חדישים.
פריצת הגבולות וחוקי המסורת הנוקשים של המדיה מאפשרת לקרמיקה העכשווית להגיע לדיוק בהגשמת מאוויים ורעיונות, ליצור ענין בתכנים אקטואלים ולהתחבר לתחומים משיקים.
סדנת הקרמיקה מספקת חלל להתנסות מחקרית, אמנותית ועיצובית במגוון חומרים קרמיים, ציפויי זכוכית, תחמוצות של מתכות ומניפולציות אחרות. הסדנא מטופחת ומצוידת היטב וממוקמת בסמוך לסדנאות הפיסול והציור.