DSC00929
paint1
סדנאות הציור והרישום נועדו להקנות לסטודנט מושגי יסוד, לקשר אותו עם ההיסטוריה של אמנות הציור ולתת בידו כלי עבודה לפיתוח כישוריו. בשנה הראשונה נלמדים עקרונות הציור והרישום הבסיסיים ובהם ציור ורישום לפי התבוננות, יסודות הצבע והכרת חומרים. בשנה השנייה נרכשים עקרונות העבודה העצמית באמצעות נושאים מונחים וביקורת עבודות. השנה השלישית מוקדשת לפיתוח היכולת האישית ולהכנת סדרת עבודות בעלת רצף ומשמעות, בהנחיית מורי החוג הבכירים.

סדנת הדפס במשכן החדש לאמנות באוניברסיטת חיפה
 

DSC00926 DSC00932