תואר ראשון – תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי – אמנות יצירה:
(60 נ"ז באמנות ו-60 נ"ז בחוג אחר)

לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בשנת הלימודים תש"ף (2019/20)

ש נ ה א' (דרג 1) שש"ס בפועל נ"ז סה"כ
מאמנות יצירה (113) 18 נ"ז
יסודות הרישום - (שנתי)  8
4
יסודות הפיסול - (שנתי)  8 4
יסודות הצילום - (שנתי) 8 4
יסודות המדיה (שנתי)
  
  8

 4

החובה העכשווית - שנה א'  2  2
מתולדות האמנות (111) 6 נ"ז
מבוא לאמנות מודרנית - 111.1610 4 3
מבוא לבחירה (סמסטר א' או ב' לפי בחירת התלמיד) מבין : עתיקה וקלאסית - 111.1210, ימה"ב - 111.1010, רנסנס - 111.1410 4 3
מביה"ס לאמנויות
אוריינות אקדמית (מתוקשב) 2 2 2 נ"ז
ש נ ה ב' (דרג 2) שש"ס בפועל נ"ז סה"כ
(מאמנות יצירה (113   14 נ"ז
12 נ"ז בסדנאות שנתיות, בדרג 2 24 12
החובה העכשווית - שנה ב'
2  2
מתולדות האמנות (111)    4 נ"ז
ש"ת- שיעור ותרגיל  (סמסטר א' או ב' לפי בחירת התלמיד. דרישת קדם: מבוא באותה תקופה ותרגיל) 4 4
ש נ ה ג' (דרג 2, 3) שש"ס בפועל נ"ז סה"כ
 8 נ"ז בסדנאות שנתיות, בדרג 2 ו-3 
(לפחות 4 נ"ז מתוך ה-8 חייבות להיות בדרג 3)
 16  8 14 נ"ז
החובה העכשווית  - שנה ג'
2  2
סדנת פרויקטים (תערוכה)  8  4
קורסי בחירה שנים ב-ג  
דרך הרוח/מדעי הנתונים/חדשנות ויזמות 2 2 2 נ"ז
סה"כ      60 נ"ז

תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ט (2018/19) ולפניה
תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח (2017/18) ולפניה
תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ז (2016/17) ולפניה

תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ו (2015/16) ולפניה

 

לתשומת לב:
א. כל 2 שש"ס בפועל בסדנה = 1 שש"ס אקדמי
קיימים שני סוגי סדנאות: 

1. סדנאות שנתיות של 4 שעות בפועל בכל סמסטר, המקנות 4 נ"ז
2. סדנאות שנתיות של 2 שעות בפועל בכל סמסטר, המקנות 2 נ"זראשי תיבות הכרחיים

שש"ס: שעות שבועיות סמסטריאליות
ש"ש: שעות שבועיות שנתיות
נ' או נ"ז : נקודות זכות
ק' : דרישות קדם
ז' : קורסים זהים
ש"ת: שיעור ותרגיל