אסתטיקות קיום  (Existence Aesthetics)

סדרת מפגשים עם אמנים, אוצרים, תיאורטיקנים וחוקרים לשנת הלימודים תשע"ז

במהלך שנת הלימודים תשע"ז יתקיימו מפגשים עם אמנים, אוצרים, תיאורטיקנים וחוקרים מתחומים שונים סביב מושגים נבחרים כגון: מטריאליות, בדידות, דרום גלובלי, קריפטוגרפיה, עכשוויות, פוטוגרמטריה ועוד. המפגשים יציעו לבדוק כיצד נודדים רעיונות, דימויים, צורות, וחומרים בין תיאוריה לפרקטיקה אמנותית בתוך הקשרים פוליטיים, חברתיים, טכנולוגיים ומדיומלים, זאת כמובן מבלי לצמצם את ההבדלים בניהם. בנוסף תבקש הסדרה לסמן את הגדרות, שותפיות עיוורות ושאר דינמיקות המגבילות את היכולת לייצר משמעות והשפעה. בבסיסה של הסדרה ניצבת המחשבה כי יש צורך להרחיב את צורות המחשבה ותחומי הידע איתן נמצאת האמנות ביחסי חילופין, ובד בבד לנסות ולעורר השראה הדדית בניהם כנגד אופק החשיבה המידית על זיקות והקשרים קיימים.
*לקראת כל מפגש ישלחו המלצות קריאה לסטודנטים

רשימת האמנים האורחים:
התדר הקומי - פרופ' רועי רוזן
לאהוב לדעת - ד"ר רועי ברנד
מטריאליות ג'נדר - אורית אשרי
המוזיאון כמחנך - עפרי כנעני
קולנוע בלתי מושלם - ד"ר צבי טל
צנזורה דיגיטלית - עודד הירש
נפלאות הקריפטוגרפיה: כיצד לסמוך על שקרנים - ד"ר בני אפלבאום
פוטוגרמטריה - פרופ' שגיא פילין
After War - Kristina Norman
בשבח שיתוף הפעולה - עודד הירש
השוליים לשעבר של עולם האמנות - רותי דירקטור
עכשוויות והדרום הגלובלי - רותם רוף
ראליזם ביקורתי - זויה צ'רקסקי
פושעים אהובים: על האונתולוגיות והפוטנציאל המועיל של הפיראטיות - ד"ר לי וינברג, נמרוד ורדי, הרצאה ואוצרות תערוכה

  •  MFAPic3 2016 17  MfaPicOfriCnaani 2016 17 MFAPic2016 17 MfaPic2 2016 17