תערוכה מס' 8  ילנה קווטני
יארא מחאג'נה
   ילנה ויארא סופית 002
 תערוכה מס' 7 סומא קעדאן
מרינה דיגלוב
   סומא ומרינה
 תערוכה מס' 6 יפעת אלוק
ענת רגב 
  יפעת ענת מוקטן
תערוכה מס' 5 ציקי אייזנברג
מריה קול יעקב
   ציקי ומריה
תערוכה מס' 4 אמיר שהם
עידו דגן
   אמיר ועידו wecompress.com 002
תערוכה מס' 3 אמילי קופר
אלה כהן ונסובר
  הזמנה אמילי ואלה m
תערוכה מס' 2 נורה פורת
אירוס סינטרה
5bbb754c 4628 4bc2 bde4 cbbf0307e7c6
תערוכה מס' 1 אפרת בואנה
אסאלה חסן
  sublimation