החוג לאמנות גאה לברך את פרופ' איצ'ה גולומבק בזכייתו בפרס דיזינגוף לשנת 2021
לכתבה בערב רב