תואר ראשון – תכנית הלימודים במסלול החד-חוגי – אמנות יצירה:
(80 נ"ז במדור לאמנות יצירה ו-40 נ"ז מקבצים)

לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בשנת הלימודים תש"ף (2019/20)

ש נ ה א' (דרג 1) שש"ס בפועל נ"ז סה"כ
מאמנות יצירה (113)


18 נ"ז
יסודות הרישום  - (שנתי) 8 4
יסודות הפיסול   - (שנתי) 8 4
יסודות הצילום - (שנתי) 8 4
יסודות המדיה  - (סמסטריאלי)

6

4

החובה העכשווית - שנה א'  2 2
מתולדות האמנות (111)
6 נ"ז
מבוא לאמנות מודרנית - 111.1610 4 3
מבוא לבחירה (סמסטר א' או ב' לפי בחירת התלמיד) מבין : קלאסית - 111.1210, ימה"ב - 111.1010, רנסנס - 111.1410 4 3
מביה"ס לאמנויות   2 נ"ז
אוריינות אקדמית (מתוקשב) 2 2
ש נ ה ב' (דרג 2) שש"ס בפועל נ"ז סה"כ
מאמנות יצירה (113)
26 נ"ז
24 נ"ז בסדנאות שנתיות, בדרג 2 48 24
החובה העכשווית - שנה ב'  2 2
מתולדות האמנות (111)
3 נ"ז
1 מבוא לבחירה (סמסטר א' או ב' לפי בחירת התלמיד) מבין אלו שלא נלמדו בדרג 1 3
ש נ ה ג' (דרג 2, 3) שש"ס בפועל נ"ז סה"כ
20 נ"ז בסדנאות שנתיות, בדרג 2 ו-3 
(לפחות 4 נ"ז מתוך ה-12 חייבות להיות בדרג 3)
40 20
26 נ"ז
החובה העכשווית - שנה ג'  2 2
סדנת פרויקטים והנחיה אישית (תערוכה) + הגשת עבודה בכתב על הפרוייקט 8 4

סה"כ  במדור לאמנות יצירה

    81 נ"ז

 

מקבץ בתולדות האמנות (1): ניתן ללמוד 3 שיעורים מתקדמים בתקופות שונות, במקום הסמינר במקבץ מס' 1, וזאת רק אם התלמיד כתב עבודה סמינריונית בכל אחד ממקבצים מס' 2 ו- 3.
  שש"ס בפועל נ"ז סה"כ
שיעור ותרגיל (דרישת קדם: מבוא באותה תקופה ותרגיל) 4 4 10-13 נ"ז  
סמינר (דרישת קדם: ש"ת עם ציון) או 3 שיעורים מתקדמים  4/6 6/9

 

מקבצים מס' 2 ו- 3: בנויים ממבוא, תרגיל וסמינר (או פרו-סמינריון)- 2-4 נ"ז קורסים ממוסיקה ותיאטרון, 6 נ"ז אשכולות לימוד.
  שש"ס בפועל נ"ז סה"כ
מבחר קורסים לבחירה מאשכולות דרך הרוח/מדעי הנתונים/יזמות וחדשנות 6 6 25-27 נ"ז
מבחר קורסי החוגים לתיאטרון / מוסיקה 4 4
קורסי בחירה מחוגים אחרים מתוכם 6 נ"ז סמינריון - 15
מקבץ חובה - חובה ללמוד 4 נ"ז קורסי ביה"ס לאמנויות
מבחר קורסי בית הספר לאמנויות 4 4 נ"ז
סה"כ מקבצים     39-41 נ"ז
סה"כ לתואר      120 נ"ז
תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ז (2016/17) ולפניה
תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ו (2015/16) ולפניה
 
לתשומת לב:
א. כל 2 שש"ס בפועל בסדנה = 1 שש"ס אקדמי
קיימים שני סוגי סדנאות: 
1. סדנאות שנתיות של 4 שעות בפועל בכל סמסטר, המקנות 4 נ"ז
2. סדנאות שנתיות של 2 שעות בפועל בכל סמסטר, המקנות 2 נ"זראשי תיבות הכרחיים
שש"ס: שעות שבועיות סמסטריאליות
ש"ש: שעות שבועיות שנתיות
נ' או נ"ז: נקודות זכות
ק': דרישות קדם
ז': קורסים זהים
ש"ת: שיעור ותרגיל