כללי טפסים מערכות לימוד וקורסים
(נהלים אקדמיים בחוג לאמנות (מעודכן לתאריך 27.9.17 מערכת רישום לבחינות במועד חריג מערכת שעות אמנות תשפ"ב (2021/22) (מעודכן לתאריך 19.9.21)
(אופן חלוקת ציונים בחוג לאמנות (מעודכן לתאריך 30.5.18  טופס השאלת ציוד צילום
רשימת קורסים תשפ"ב (2021/22)  (מעודכן לתאריך 16.9.20)
נוהל פניות סטודנטים טופס השאלת ציוד וידיאו
 אתרי מלגות:
לוח מלגות – אתר לימודים בישראל
קישורים שימושיים נוספים:
מלגות מדעי הרוח | מלגות תואר שני | מלגות דוקטורנטים
טופס ערעור על ציון אגרות לתלמיד 
   (אגרת לתלמיד חד חוגי לקראת תשפ"ב (מעודכן לתאריך 16.9.21
(אגרת לתלמיד דו חוגי לקראת תשפ"ב  (מעודכן לתאריך 16.9.21
      אגרת לתלמיד תואר שני לקראת תשפ"ב 
  השאלת ציוד ושימוש במעבדת המחשבים  הנחיות לרישום ממוחשב תשפ"ב 
 נוהל השאלת ציוד צילום/ וידיאו

שנתון תשפ"ב (2021/22)

 נוהל שימוש במעבדת המחשבים - 011 ו-012 אגרת מנהל תלמידים תשפ"ב (2021/22) 
    חדרים 
  רשימת חדרים סמסטר א' תשפ"ב
  לוח בחינות
    לוח בחינות סמסטר א' תשפ"ב (מעודכן לתאריך 16.11.21)