מידע למועמדים תשפ"ד - תואר שני
טופס למילוי קורות חיים, הצהרת כוונות והגשת תיק עבודות למועמדי התואר השני - יישלח למועמדים לאחר ביצוע הרשמה


טופס הגשת מועמדות ללימודים