מידע למועמדים תשפ"ג - תואר שני

טופס למילוי קורות חיים, הצהרת כוונות והגשת תיק עבודות למועמדי התואר השני - יישלח למועמדים לאחר ביצוע הרשמה