כללי טפסים מערכות לימוד וקורסים
(נהלים אקדמיים בחוג לאמנות (מעודכן לתאריך 27.9.17 מערכת רישום לבחינות במועד חריג מערכת שעות אמנות תשפ"ד (2023/24) מערכת שעות אמנות תשפ"ד (2023/24) (מעודכן לתאריך 21.11.23)
(אופן חלוקת ציונים בחוג לאמנות (מעודכן לתאריך 30.5.18  טופס השאלת ציוד צילום
רשימת קורסים תשפ"ד (2023/24) רשימת קורסים תשפ"ד (2023/24) (מעודכן לתאריך 21.11.23)
נוהל פניות סטודנטים טופס השאלת ציוד וידיאו
 אתרי מלגות טופס ערעור על ציון אגרות לתלמיד תשפ"ד (2023/24)
מלגות מדעי הרוח | מלגות תואר שני | מלגות דוקטורנטים   (אגרת לתלמיד חד חוגי לקראת תשפ"ד (מעודכן לתאריך 7.9.23
מלגת אהבת עולם  (אגרת לתלמיד דו חוגי לקראת תשפ"ד(מעודכן לתאריך7.9.23
מלגת ג'ויס לסטודנטיות      אגרת לתלמיד תואר שני לקראת תשפ"ד
 אתר מלגות דיקנאט הסטודנטים השאלת ציוד ושימוש במעבדת המחשבים  הנחיות לרישום ממוחשב
לוח מלגות – אתר לימודים בישראל  נוהל השאלת ציוד צילום/ וידיאו

שנתון תשפ"ד (2023/24)

 נוהל שימוש במעבדת המחשבים - 011 ו-012 אגרת מנהל תלמידים תשפ"ד (2023/24) 
    חדרים
   רשימת חדרים סמסטר א' תשפ"ד -תועלה בקרוב
  לוח בחינות
    דלא מתקיימות בחינות בתשפ"ג בקורסי החוג